PRIVACY EN COOKIE BELEID 

Privacy & Cookie Beleid

Laatst bijgewerkt en gepubliceerd op 15 mei 2018

Moreworks doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring richt zich op hoe wij omgaan met gegevens van klanten, leverancier, opdrachtnemers en bezoekers van onze website, en beschrijft:

 • welke persoonlijke gegevens wij verzamelen;
 • hoe we die informatie gebruiken en waarom;
 • met wie we deze informatie delen en waar;
 • hoe lang we de data bewaren;
 • waarom we cookies op onze website gebruiken;
 • jouw rechten, inclusief hoe je contact met ons kunt opnemen als je aanvullende vragen hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens; en
 • hoe we deze kennisgeving kunnen wijzigen.

Moreworks Management vof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60053518 en geregistreerd op het adres Margrietlaan 28 in 5263BV Vught, Nederland, als “data verwerker” is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we

Wij verzamelen en slaan de volgende gegevens op als je een (potentiele) klant, leverancier of opdrachtnemer bent:

 • Naam
 • Adres
 • Email adres
 • Telefoonnummer

Deze informatie heeft u tijdens het offerte, contract en/of tijdens de uitvoering van onze dienstverlening met ons gedeeld. Deze informatie is voor ons noodzakelijk om tot een overeenkomst met u te komen en/of de afgesloten overeenkomst in goede orde te kunnen uitvoeren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, dan slaan wij de volgende gegevens van u op:

 • Browsing gedrag op de website zoals de pagina’s die je hebt bezocht en de tijd besteed op elke pagina.
 • Wanneer je informatie aanvraagt: je naam, adres, email en/of telefoonnummer die je aan ons doorgeeft om informatie te kunnen ontvangen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hieronder genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Gebruik van jouw persoonlijke gegevens
Type betrokkenen Waarom verwerken wij jouw persoonlijke gegevens? Wat is de wettelijke grondslag voor deze verwerking?
(Potentiele) klanten Om offertes toe te kunnen sturen op basis van de gevraagde dienstverlening. Contractuele overeenkomst | Het gebruik van je persoonlijke gegevens op deze manier is nodig om invulling te kunnen geven aan je offerte-vraag en wellicht daardoor tot een overeenkomst te komen.
(Potentiele) klanten Om te communiceren over uw behoefte en de details daarbij in het kader van een van onze diensten. Contractuele overeenkomst | Het gebruik van je persoonlijke gegevens op deze manier is nodig een antwoord te kunnen geven op de door jouw gestelde vra(a)g(en) en wellicht daardoor tot een overeenkomst te komen.
Klanten Om te kunnen factureren. Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om te zorgen dat de factuur correct wordt verstuurd.
Klanten Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. inhoudelijke communicatie, voortgang van de opdracht, enz.) Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met de juiste personen zodat de overeenkomst efficient wordt uitgevoerd.
Klanten Om u communicatie te sturen over relevante diensten die gerelateerd zijn aan de inhoud van onze overeenkomst. Gerechtvaardigd belang | Als bestaande klantrelatie kunnen we met u communiceren over relevante diensten in lijn met en in het verlengde van de bestaande dienstverlening die we met elkaar hebben afgesproken.
(Potentiele) Leveranciers Om contact op te kunnen nemen zodat we u kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met je te kunnen opnemen zodat we onze vraag kunnen toelichten.
(Potentiele) Leveranciers Om een offerte-aanvraag toe te kunnen sturen Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met je te kunnen opnemen zodat we een verzoek tot offerte kunnen doen.
Leveranciers Om een bestelling / opdracht bij je te kunnen plaatsen Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om een bestelling te kunnen plaatsen bij de juiste persoon.
Leveranciers Om uw facturen te kunnen betalen Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om de betaling van de factuur uit te voeren.
Leveranciers Om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst, zoals de levering, kwaliteit, in geval van klachten, en andere operationele en administratieve zaken.

 

Contractuele overeenkomst | Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact te kunnen over gerelateerde vragen / issues in kader van de overeenkomst.
Bezoekers website Om je een bevestiging te kunnen sturen als je informatie opvraagt en/of je inschrijft op een van onze events. Toestemming | Het gebruik van je persoonlijke gegevens op deze manier is nodig om te bevestigen dat we jouw informatie correct hebben ontvangen.
Bezoekers website Om statistische analyses uit te voeren op het gebruik van de website om beter te begrijpen hoe de website wordt gebruikt en op basis daarvan de site te verbeteren. Gerechtvaardigd belang | Het gebruik van je persoonlijke gegevens op deze manier is nodig om de website te beheren en te verbeteren. Gezien er geen gevoelige persoonlijke gegevens worden vewerkt en de verwerking gelimiteerd is, hebben we besloten dat ons gerechtvaardigd belang om verbeteringen door te voeren en analyses uit te voeren voorrang heeft op jouw privacy belang.
Bezoekers website Om je informatie te sturen over relevante diensten die mogelijk interessant voor je zijn. Toestemming | Gerechtvaardigd belang | We zullen je alleen marketing materiaal sturen als we jouw expliciete toestemming hebben of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben om jou up to date te houden (bijv. in het geval van bestaande klanten).

 

Overdracht van je persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen voor de hiervoor vermelde activiteiten:

 • Aan subcontractors als die jouw persoonlijke informatie nodig heeft om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, die onderdeel zijn van onze overeenkomst
 • Aan derden die diensten verlenen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten te verlenen. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau en onze hostingprovider.
 • Indien wettelijk vereist.
 • Aan een koper of een potentiële toekomstige koper van ons bedrijf.

Wij nemen maatregelen om alle persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan een derde partij of aan andere landen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We slaan persoonlijke gegevens op voor zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een aanvraag of een opdracht te kunnen uitvoeren, of om uw account of onze klantrelatie te beheren. Statistieken die zijn geanonimiseerd, kunnen langer worden bewaard

Waarom we cookies gebruiken

Onze website en marketing e-mails maken gebruik van tracking cookies van Google Analytics en MailChimp, o.a. om bezoekersstatistiekenbij te houden. Moreworks gebruikt deze statistieken om de website en mailings continu te verbeteren en u van relevante informatie te voorzien.

Tracking cookies op onze website: Google Analytics
Moreworks gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Moreworks. Moreworks heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Moreworks krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Moreworks heeft daartoe namelijk geen toestemming aan Google gegeven. Moreworks maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren, dan kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Tracking cookies in onze marketing e-mails: Mailchimp
Als u heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van Moreworks te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of u onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wilt u dat niet, dan kunt u zich uitschrijven van onze mailings of uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Jouw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (info@autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Joke Brouckaert, Margrietlaan 28, 5263BV Vught, +31 6 290 18 966, jbrouckaert@moreworks.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen in de privacy & cookie verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden).