COMMUNICATIE 3.0 | LEGO® SERIOUS PLAY®

SAMEN TOT EEN GEDRAGEN RESULTAAT KOMEN

Bekend met het fenomeen dat meer dan de helft van de deelnemers in een vergadering een neutrale of zelfs afwachtende houding aannemen? Of dat dezelfde mensen altijd dominant aanwezig zijn waardoor collega’s hun ideeën of argumenten onvoldoende op tafel kunnen leggen? LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde methode die mensen effectief met elkaar laat communiceren, ongeacht of je extravert of introvert bent. Het zorgt dat er een gezamenlijk beeld wordt gevormd waar alle betrokkenen zich aan kan committeren. Bovendien zorgt het workshop proces dat de deelnemers ook begrijpen hoe en waarom ze tot een bepaalde uitkomst zijn gekomen. Een essentieel element van change management.

Wanneer te gebruiken

LEGO® SERIOUS PLAY® is erg effectief voor vraagstukken rondom teamontwikkeling, team identiteit, strategievorming, organisatieverandering, en innovatie.

Hoe werkt het

Een gecertificeerd LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator begeleidt de workshop. hij stelt zorgvuldig opgestelde vragen.Elke deelnemer beantwoordt deze door een model te bouwen met de LEGO® bouwstenen. Het vertellen van het verhaal wat bij het model hoort, is een cruciaal element van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Hierdoor hebben alle deelnemers de kans om hun input en kennis te delen met de hele groep. Er wordt via de modellen met elkaar gecommuniceerd. Dat zorgt dat er nauwelijks barrières zijn en een groot gevoel van veiligheid is. Samen wordt vervolgens a.d.h.v. de individuele modellen toegewerkt naar een gezamenlijk model dat door iedereen gedragen wordt.

OUT OF THE BOX

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van 3D modellen ons stimuleert om out of the box te denken en verschillende antwoorden te zien op een probleem, veel meer dan in een methode waarin we met elkaar praten of documenten schrijven. Door het gebruik van de handen om tot een antwoord te komen op de gestelde vraag, wordt er veel meer hersencapaciteit aangesproken. Dat leidt tot nieuwe inzichten en verbanden die in een andere setting minder snel gelegd zouden worden.

100% BETROKKENHEID

Bij de meeste vergaderingen geldt helaas het Pareto-principe: 20% van de deelnemers praat 80% van de tijd terwijl de overige medewerkers een relatief passieve houding aannemen. Geen ideale omstandigheden om de kennis en inzichten van ALLE medewerkers te benutten. De kracht van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode zit hem in het betrekken van 100% van de medewerkers. Uitzonderingen zijn niet mogelijk door de opzet van de workshops.

DUURZAAM  RESULTAAT

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is erg geschikt voor complexe vraagstukken waar er vaak meerdere oplossingsrichtingen mogelijk zijn. De opbouw van de workshop wordt voor elk vraagstuk specifiek ontwikkeld. Doel is dat de oplossing(en) die naar voren komen uiteindelijk gedeeld en gedragen worden door ALLE medewerkers. De ervaring leert inmiddels dat de LSP methode boven andere methodes uitstijgt om dat te realiseren.