SAMEN WERKEN AAN DUURZAAM RESULTAAT

PROJECT MANAGEMENT

Pragmatisch, effectief en efficiënt een project uitvoeren

Zorgen dat een project binnen scope, tijd en budget kan een serieuze uitdaging voor een bedrijf. De continu veranderende omgeving waar organisaties zich in begeven maakt het er niet makkelijker op. Wij nemen het project management op zich en gebruiken beproefde methodieken (Agile, Prince2 e.d.) die we op een pragmatische manier toepassen. Een greep uit onze projecten: IT implementaties, het opzetten van nieuwe dienstverlening, het optimaliseren van processen, het implementeren van nieuwe werkwijze.

Lees ook onze blog voor relevante artikelen in dit vakgebied.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Hoe de juiste projecten in je portfolio op te nemen

Hoe waarborg je dat de juiste projecten in het portfolio zijn opgenomen? Op welke manier worden projecten gecategoriseerd en geprioriteerd? Is het portfolio in balans met de strategische doelstellingen en heeft het de juiste focus verdeling (korte termijn en lange termijn gericht? Onze portfolio management dienstverlening helpt organisaties met het goed inrichten van het portfolio management proces. Het gaat echter ook verder: we kijken ook naar hoe het besluitvormingsproces in een bedrijf verloopt om een project al dan niet op te nemen in het portfolio. Wij zorgen dat je inzicht krijgt in de factoren die ervoor zorgen dat jouw strategisch portfolio management proces en de besluitvorming daaromheen nog niet helemaal optimaal is. Daarnaast helpen we je met het bijsturen, het verbeteren en het duurzaam integreren van het proces in de organisatie.

BUSINESS PROCESS MODELING

Hoe zien jouw huidige bedrijfsprocessen eruit?

Hoe zien de huidige bedrijfsprocessen eruit? Een vraag waarbij uit diverse hoeken in de organisatie diverse documenten naar boven komen of meningen over “hoe ze dat hier doen”. Een eenduidig beeld van hoe het proces in werkelijkheid loopt, is er vaak niet. Wij helpen met het in kaart brengen van deze bedrijfsprocessen. Daarnaast is het vaak een eerste stap om een nieuwe dienstverlening te vertalen in wat het voor het bedrijf betekent. Of nog, het is een vereiste om de huidige bedrijfsprocessen in kaart te hebben om de impact van een verandertraject te kunnen bepalen. Waar zal het tot een wijziging in het proces leiden, waar kunnen we zaken anders, of nog efficiënter doen? Deze stap is dan ook een ingeleide voor business process optimalisatie.

BUSINESS PROCESS OPTIMISALISATIE

Zorgen dat de bedrijfsvoering efficiënter wordt

“We doen het hier al jaren zo.” Een veel gehoord argument als je vraagt waarom iemand een bepaalde handeling of activiteit op een bepaalde manier uitvoert. Als er echter met een vergrootglas wordt gekeken naar hoe de huidige processen eruit zien, dan zijn er vaak heel wat optimalisaties te behalen. Een objectieve outside blik zorgt dat er objectief naar het proces wordt gekeken en de juiste vragen worden gesteld. Om bedrijfsprocessen te optimaliseren is change management een cruciale component. Daarom pogen wij in deze optimalisatie trajecten alle lagen van de organisatie mee te nemen. De kennis zit bij hen. Alleen is het vaak nodig om de gezamenlijke kennis naar boven te krijgen en op die manier tot het meest optimale bedrijfsproces te komen.

CHANGE MANAGEMENT

Waarborgen dat de verandering beklijft

Verandering. Een woord wat bij veel mensen weerstand oproept. Change management behelst de aanpak om mensen te betrekken bij een verandering. Of het een verandering is op het gebied van IT, processen, werkwijze of dienstverlening, in alle gevallen valt of staat het succesvol en duurzaam kunnen veranderen met het draagvlak bij de medewerkers. In alle projecten van moreworks is change management een component. Het zit vervat in onze aanpak om zoveel mogelijk de mensen te betrekken bij het bedenken van nieuwe oplossingen, om naar hun stem te luisteren én daar daadwerkelijk iets mee te doen. Communicatie alleen is daarvoor niet voldoende. Het doen begrijpen van waarom een verandering noodzakelijk is, is daarbij vaak de sleutel tot succes.

TEAM ONTWIKKELING – LEGO® SERIOUS PLAY®

Mensen zo goed mogelijk  laten samenwerken

Mensen zijn de basis voor het succes van een bedrijf.  Teams worden vaak ad hoc gevormd, een eigen dynamiek ontwikkelt zich en de vraag is of de samenwerking optimaal verloopt. Met de teamontwikkelingstrajecten van Moreworks kijken we samen met het team hoe ze de samenwerking beleven. We gaan vervolgens samen aan de slag om te zorgen dat het team high performing wordt. Soms zijn hele kleine interventies al genoeg om het team effectiever te laten zijn. In andere gevallen is een traject nodig om op verschillende vlakken aan de slag te gaan. Wij gebruiken hiervoor o.a. de LEGO® SERIOUS PLAY® methode, een krachtige innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde manier om mensen effectief met elkaar te laten communiceren.