Waarom bezuinigen op je ERP projectmanager een heel slecht idee is…

ERP implementaties kosten geld, veel geld. De implementatiekosten bestaan vooral uit de consultancy kosten van de ERP software leverancier, de leveranciers van andere applicaties waar een integratie mee gebouwd moet worden en licentie- en infrastructuurkosten. Daarnaast wordt vaak een externe projectmanager ingehuurd om het hele traject ook goed te begeleiden. En laat dat nou net zijn waar dit artikel over gaat.

Als we kijken naar onze ervaring met bijvoorbeeld Microsoft D365 implementaties zijn de kosten van een externe projectmanager beheersbaar. Niet verwaarloosbaar, zeker niet, maar zeg pakweg tussen de 10 tot 15% van het totale implementatiebudget. Het belang van een goede ERP projectmanager daarentegen is van onschatbare waarde. We gaan in op een aantal cruciale competenties die een ERP projectmanager moet bezitten (en dan hebben we het niet over zaken die evident zijn zoals communicatief vaardig, gestructureerd, analytisch en pragmatisch) en hoe je toegang krijgt tot ervaren ERP project managers.

Ervaring in ERP projectmanagement

Een projectmanager die meerdere ERP implementaties heeft begeleid, weet heel goed in elke fase van het traject waar de pijnpunten kunnen liggen en welke gebieden op welk moment net die extra aandacht nodig hebben. Waarom in de valkuilen trappen als je dat door een ervaren ERP projectmanager kan mitigeren? Het klopt dat ervaring duurder is, maar dat verdient drie dubbel en dwars terug. Als stelregel kan je aanhouden dat elke maand uitloop al snel meer dan 100.000 EUR kost (o.b.v ervaringen met D365 F&O implementaties) door een langere benodigde inzet van de softwareleverancier (op basis van een gemiddelde grootte ERP traject). Het voorkomen van onnodige vertraging is dus zo terugverdiend door het aanstellen van een ervaren ERP projectmanager.

Vraagt een ervaren projectmanager een tarief die 10, 20 of zelfs 30 euro per uur hoger ligt dan wat je verwacht? Lees deze alinea dan nog es door. De hogere fee vervalt in het niets als het bijdraagt aan een lager risico dat de implementatie uitloopt. En hoe de toegevoegde waarde beter te toetsen dan een aantal referenties na te bellen en het uit de ervaring van andere bedrijven te horen die met de betreffende persoon heeft gewerkt.

Kennis bedrijfsprocessen

Elke organisatie denkt dat ze uniek is. Maar als je kijkt naar de bedrijfsprocessen en hoe deze afgedekt worden in het gekozen ERP pakket, dan durven we best zeggen dat 80% van de processen over alle bedrijven heen aardig vergelijkbaar is.

Voor de duidelijkheid: een ERP projectmanager hoeft echt het gekozen pakket niet in detail te kennen of te kunnen configureren. Integendeel, laat ze daar vooral ver weg van blijven. Het is echter wel van groot belang dat de projectmanager weet welke bedrijfsprocessen er zijn, hoe deze er uit kunnen zien (door zijn ervaring in diverse bedrijven) en concreet ook jouw processen begrijpt. In combinatie met eerdere ervaringen hoe dat in het pakket is vertaald, kan de projectmanager een unieke rol vervullen: samen met de key users een kritische bevrager zijn van de software leverancier en een toetsende rol vervullen of er op basis van zijn ervaring over een aantal zaken wel goed is nagedacht.

Onze organisatie investeert daarom vooral in ERP projectmanagers die ook proces consultancy ervaring met zich meedragen. Een gouden combinatie!

Waar vind ik een succesvolle ERP projectmanager?

Bedrijven die van plan zijn om te starten met een ERP implementatie beseffen vaak wel dat ze externe expertise moeten inhuren en een projectmanager moeten inhuren. Vaak wordt dan contact opgenomen met intermediairs om een aantal profielen te krijgen. Een logische keuze.

Echter, wat organisaties over het hoofd zien, is dat de marges die intermediairs inhouden substantieel kunnen zijn, variërend van 15 tot 30%. Als je als projectmanager een aantal implementaties succesvol hebt uitgevoerd, is het logisch dat die ervaring zich ook vertaalt in het uurtarief. En daar wringt het schoentje: het uurtarief van een senior ervaren project manager plus de marge van de intermediairs maken het voor een organisatie erg prijzig, te prijzig vaak. Ervaren ERP project managers werken dan ook liever niet via tussenpersonen omdat ze dan tussen een stapel CVs terecht komen en vaak op het tarief worden uitgeselecteerd. En dat terwijl net die ervaring zo cruciaal en van onschatbare waarde is voor een succesvol ERP traject. Maar hoe vind je dan wel een ervaren ERP project manager?

 

Moreworks biedt senior en ervaren ERP projectmanagers die ook een consultancy en change management achtergrond hebben. Het afgesproken uurtarief gaat volledig naar onze project managers, waardoor we daadwerkelijk toegang hebben tot de beste profielen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of bekijk onze website voor meer informatie.