Wat digitale transformatie betekent voor bedrijven

Wat digitale transformatie betekent voor bedrijven

Hoe gaan de leiders van bedrijven om met de technologische ontwikkelingen? De digitale transformatie wordt nog steeds door velen gezien als een modewoord, maar laat er geen twijfel over bestaan: technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR) en robotica betekent dat veel bedrijfsprocessen de komende jaren zullen worden geautomatiseerd. Deze ontwikkelingen zullen een schokgolf teweeg brengen in veel sectoren.

Een andere manier van klantbetrokkenheid, radicale kansen voor kostenefficiëntie en fundamenteel nieuwe bedrijfsmodellen zijn het gevolg van deze digitalisering. En dat brengt enorm veel kansen met zich mee om je te onderscheiden van de concurrentie en business waarde te creëren. Het is dan ook zorgwekkend te noemen dat veel bedrijven niet of nauwelijks bezig zijn met de impact op hun bedrijfsmodel. Maar wat moet er dan eigenlijk op de agenda staan bij het management? Op basis van een rapport van Boston Consulting Group bespreken we vijf pijlers om een organisatie digitaal te transformeren.

Het digitaliseren van de klantrelatie

Digitaal verandert grondig hoe zowel B2C- als B2B-bedrijven zich verhouden tot hun klanten. Het bedrijf van de toekomst zal de verwachtingen van de klant moeten overtreffen met zeer gepersonaliseerde interacties en 24/7 toegang. Dat geldt voor bedrijven in de private sector maar zeker ook voor de publieke sector, zoals de overheid en zorginstellingen. Elke organisatie staat dan ook voor de uitzonderlijke uitdaging om te onderzoeken hoe de relatie met hun klant er in de toekomst uitziet en wat dat betekent voor de projecten die ze nu moeten oppakken om dat te realiseren.

Het aanwerven van digitaal talent

De organisatie van de toekomst zal er heel anders uitzien en op heel verschillende manieren werken. De rol van talent binnen het bedrijf van de toekomst zal gepaard gaan met hogere niveaus van interactie met slimme technologie, en de organisatiestructuur zal een sleutelrol spelen bij het opnieuw definiëren van traditionele rollen.

Zonder getalenteerde werknemers die in staat zijn om bestaande digitale technologieën te gebruiken en zich aan te passen aan de nieuwe methodes en benaderingen, zullen bedrijven het moeilijk hebben. Bedrijven hebben mensen nodig met digitaal ontwerp en technische vaardigheden, waaronder UX / UI-experts, mensgericht ontwerptalent, datawetenschappers en data- en technologie-ingenieurs. Medewerkers die flexibel zijn, in staat zijn om te leren en zich aan te passen, zijn echter duur. Om de mensen die ze nodig hebben aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden, moeten leiders hun organisatie aanpassen.

Dat betekent concreet dat bedrijven nu al naar hun huidige werknemersbestand moeten kijken en bepalen welke medewerkers deze competenties hebben of kunnen ontwikkelen. Ook het wervingsbeleid en de trainingsprogramma’s binnen een organisatie moeten onder de loep genomen worden om tijdig de juiste talenten binnen de organisatie te hebben. En met tijdig bedoelen we vandaag beginnen als dat nog niet is gebeurd.

Het bouwen van de digitale organisatie

Daarnaast is er een nieuw organisatiemodel nodig dat is gebaseerd op persoon-machine-processen en gecentraliseerde data- en technologieplatformen. Menselijke capaciteit zal in toenemende mate moeten worden ingezet voor het ontwerpen, controleren en innoveren van processen in plaats van deze te bedienen. Het eigentijdse organisatiemodel dat de nadruk legt op hiërarchie, roldefinitie en watervalplanningsmodellen zal moeten worden aangepast of vervangen. Multidisciplinaire “agile verbeteringsteams” zullen met machines werken om de klantervaringen en bedrijfsprocessen van het bedrijf te verbeteren. Gezien dit op veel vlakken zal leiden tot volledig machine-geautomatiseerde processen (die continu worden geoptimaliseerd met behulp van machine learning) zal dit een serieuze impact hebben op het personeelsbestand

Het benutten van data en geavanceerde technologieën

Voor bedrijven van de toekomst zullen gegevens een enorme troef worden en leren een essentiële mogelijkheid worden. Gegevens zijn letterlijk de ‘zintuigen’ van de machines en AI van het bedrijf. Bedrijven moeten investeren in het verzamelen van gegevens (via sensoren, gegevensecosystemen en samenwerkingsverbanden en door het verkrijgen van toestemming van de klanten).

Bedrijven zullen moeten bepalen in welke gevallen data enorme waarde kunnen creëren. Ze moeten de gegevens beoordelen met AI en geavanceerde analyses, deze omzetten in zakelijke acties, resultaten bijhouden en een continue Plan-Do-Check-Act cyclus creëren. Er zijn veel voorbeelden te bedenken: voorspellend onderhoud of machinebesturing in de productie; geavanceerde productiestromen of voorraadbeheer of transport in supply chain. Bedrijven die “snel leren” begrijpen, zullen betere beslissingen nemen en waarde en concurrentievoordeel creëren.

Om maximaal profijt te halen uit alle data dat in de organisatie wordt verzameld, zijn systemen nodig die overkoepelend over vergelijkbare business units worden gebruikt. Dit is een grote uitdaging voor bedrijven met verschillende oudere systemen. Het uitfaseren van deze systemen en implementeren van een wereldwijde technologische architectuur is een enorm project maar onontbeerlijk om optimaal de digitale mogelijkheden te kunnen vertalen naar bedrijfssucces.

Het digitaliseren en automatiseren van de operatie

Machines kunnen doen wat mensen doen: detecteren (met goedkope datasensoren), onthouden (met cloud en datameren), beslissingen nemen (met AI en geavanceerde analyses), on-site input leveren (met mobiele applicaties) en actie ondernemen (met behulp van robots en autonome voertuigen). In toenemende mate kan dit allemaal worden bereikt tegen een redelijke prijs. Eenmaal ontwikkeld, zullen machine- en AI-geautomatiseerde of verbeterde processen beter presteren dan mensen omdat ze goedkoper en robuuster zijn. Het belangrijkste is dat het leren van deze processen systematischer en effectiever wordt vastgelegd dan mogelijk is bij operaties die alleen door mensen worden uitgevoerd. De snelheid van leren zal organisaties die deze processen toepassen een echt concurrentievoordeel geven.

Om de voordelen van AI en leren ten volle te benutten en om de investering in technologie economisch te laten werken, zullen bedrijven ertoe worden gedwongen om wereldwijd gemeenschappelijke end-to-end-processen aan te nemen, ondersteund door gemeenschappelijke technologieplatforms. De bestuursstructuren van deze wereldwijde processen en platforms vereisen ook een meer centrale en globale structuur. Het kunnen upgraden en verbeteren van gemeenschappelijke systemen in plaats van de verschillende lokale en kleinschalige systemen, zal tot een enorme kostenreductie leiden.

Samengevat, maak de juiste keuzes!

Kortom, de digitale transformatie beinvloedt elke organisatie en is niet weg te denken op de agenda van het management. Binnen elke sector zal in het komende decennia een nieuwe rangorde ontstaan op basis van de welke organisatie in staat is geweest om zich opnieuw uit te vinden. Project portfolio management krijgt daarbij een enorm belangrijke rol. Hoe worden de projecten gekozen uit de stortvloed aan initiatieven die deze trend met zich meebrengt? Wie een goed proces heeft om te prioriteren, op te volgen en bij te sturen, zal een goede positie verwerven in die rangorde.

 

Gerelateerde berichten

Leave a comment